From 1 - 10 / 387
 • Categories  

  Rejestr cen i wartości nieruchomości jest prowadzony na podstawie cen określonych w aktach notarialnych oraz wartości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi są przekazywane do ewidencji gruntów i budynków na mocy odrębnych przepisów. Rejestracji podlegają także: adres położenia nieruchomości, numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, rodzaj nieruchomości (z wyróżnieniem niezabudowanych nieruchomości rolnych, zabudowanych nieruchomości rolnych, niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, nieruchomości zabudowanych budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej), pole powierzchni nieruchomości gruntowej, data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości, inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych. Warstwa wektorowa prezentująca lokalizację cen transakcyjnych zabudowanych nieruchomości rolnych. Poszczególne obiekty warstwy mają atrybuty takie jak: identyfikator transakcji, typ transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, wartość transakcji, cel wyceny, rodzaj zapisu, data sporządzenia, sygnatura dokumentu, rodzaj nieruchomości, rodzaj użytku, opis, data utworzenia, data weryfikacji, obręb, adresy, identyfikatory, rodzaj prawa, rodzaj rynku, rodzaj transakcji, udział w prawie, stawka podatku VAT, pole powierzchni nieruchomości gruntowej, szczegóły dotyczące obciążenia, identyfikator wyceny, data wyceny, wartość nieruchomości, data stanu nieruchomości, rodzaj wartości, zastosowane podejście, rodzaj dokumentu - wycena, sygnatura dokumentu - wycena. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik III, temat 2 - Budynki.

 • Categories  

  Rejestr cen i wartości nieruchomości jest prowadzony na podstawie cen określonych w aktach notarialnych oraz wartości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi są przekazywane do ewidencji gruntów i budynków na mocy odrębnych przepisów. Rejestracji podlegają także: adres położenia nieruchomości, numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, rodzaj nieruchomości (z wyróżnieniem niezabudowanych nieruchomości rolnych, zabudowanych nieruchomości rolnych, niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, nieruchomości zabudowanych budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej), pole powierzchni nieruchomości gruntowej, data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości, inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych. Warstwa wektorowa prezentująca lokalizację cen transakcyjnych nieruchomości leśnych. Poszczególne obiekty warstwy mają atrybuty takie jak: identyfikator transakcji, typ transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, wartość transakcji, cel wyceny, rodzaj zapisu, data sporządzenia, sygnatura dokumentu, rodzaj nieruchomości, rodzaj użytku, opis, data utworzenia, data weryfikacji, obręb, adresy, identyfikatory, rodzaj prawa, rodzaj rynku, rodzaj transakcji, udział w prawie, stawka podatku VAT, pole powierzchni nieruchomości gruntowej, szczegóły dotyczące obciążenia, identyfikator wyceny, data wyceny, wartość nieruchomości, data stanu nieruchomości, rodzaj wartości, zastosowane podejście, rodzaj dokumentu - wycena, sygnatura dokumentu - wycena. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik I, temat 6 - Działki katastralne.

 • Categories  

  Rejestr cen i wartości nieruchomości jest prowadzony na podstawie cen określonych w aktach notarialnych oraz wartości określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi są przekazywane do ewidencji gruntów i budynków na mocy odrębnych przepisów. Rejestracji podlegają także: adres położenia nieruchomości, numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, rodzaj nieruchomości (z wyróżnieniem niezabudowanych nieruchomości rolnych, zabudowanych nieruchomości rolnych, niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa, nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, nieruchomości zabudowanych budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej), pole powierzchni nieruchomości gruntowej, data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości, inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych. Warstwa wektorowa prezentująca lokalizację nieruchomości lokalowych, dla których wykonano wycenę. Poszczególne obiekty warstwy mają atrybuty takie jak: identyfikator transakcji, typ transakcji, strona sprzedająca, strona kupująca, wartość transakcji, cel wyceny, rodzaj zapisu, data sporządzenia, sygnatura dokumentu, rodzaj nieruchomości, rodzaj użytku, opis, data utworzenia, data weryfikacji, obręb, adresy, identyfikatory, rodzaj prawa, rodzaj rynku, rodzaj transakcji, udział w prawie, stawka podatku VAT, pole powierzchni nieruchomości gruntowej, szczegóły dotyczące obciążenia, identyfikator wyceny, data wyceny, wartość nieruchomości, data stanu nieruchomości, rodzaj wartości, zastosowane podejście, rodzaj dokumentu - wycena, sygnatura dokumentu - wycena. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik III, temat 2 - Budynki.

 • Categories  

  Warstwa poligonowa prezentująca lokalizację nieruchomości będących we własności Powiatu, z gospodarowaniem zasobem przez instytucje. Poszczególne obiekty warstwy mają atrybuty takie jak: identyfikator, obręb, typ jednostki rejestrowej, numer jednostki rejestrowej, karta mapy, dodatek karty mapy, numer, pole powierzchni, numer księgi wieczystej, data upływu władania, GUS - identyfikator rejonu statystycznego, numer obwodu spisowego, numer rejestru zabytków, data wyceny, wartość, dokładność powierzchni, data utworzenia, data weryfikacji, SW kod, SW opis, dodatkowe informacje, ochrona przyrody, uwagi dodatkowe, uwagi SKK, elektroniczna KW, powierzchnia geodezyjna, kod obiektu, teren zamknięty, powierzchnia zabudowy, powierzchnia matematyczna, KERG, źródło pozyskania, klasoużytki. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik I, temat 6 - Działki katastralne.

 • Categories  

  Warstwa poligonowa prezentująca lokalizację nieruchomości w ułamkowej części własności nieobciążonych prawami. Poszczególne obiekty warstwy mają atrybuty takie jak: identyfikator, obręb, typ jednostki rejestrowej, numer jednostki rejestrowej, karta mapy, dodatek karty mapy, numer, pole powierzchni, numer księgi wieczystej, data upływu władania, GUS - identyfikator rejonu statystycznego, numer obwodu spisowego, numer rejestru zabytków, data wyceny, wartość, dokładność powierzchni, data utworzenia, data weryfikacji, SW kod, SW opis, dodatkowe informacje, ochrona przyrody, uwagi dodatkowe, uwagi SKK, elektroniczna KW, powierzchnia geodezyjna, kod obiektu, teren zamknięty, powierzchnia zabudowy, powierzchnia matematyczna, KERG, źródło pozyskania, klasoużytki. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik I, temat 6 - Działki katastralne.

 • Categories  

  Warstwa poligonowa prezentująca lokalizację nieruchomości będących we własności innych podmiotów grupowych. Poszczególne obiekty warstwy mają atrybuty takie jak: identyfikator, obręb, typ jednostki rejestrowej, numer jednostki rejestrowej, karta mapy, dodatek karty mapy, numer, pole powierzchni, numer księgi wieczystej, data upływu władania, GUS - identyfikator rejonu statystycznego, numer obwodu spisowego, numer rejestru zabytków, data wyceny, wartość, dokładność powierzchni, data utworzenia, data weryfikacji, SW kod, SW opis, dodatkowe informacje, ochrona przyrody, uwagi dodatkowe, uwagi SKK, elektroniczna KW, powierzchnia geodezyjna, kod obiektu, teren zamknięty, powierzchnia zabudowy, powierzchnia matematyczna, KERG, źródło pozyskania, klasoużytki. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik I, temat 6 - Działki katastralne.

 • Categories  

  Warstwa poligonowa prezentująca lokalizację nieruchomości będących we własności Skarbu Państwa. Poszczególne obiekty warstwy mają atrybuty takie jak: identyfikator, obręb, typ jednostki rejestrowej, numer jednostki rejestrowej, karta mapy, dodatek karty mapy, numer, pole powierzchni, numer księgi wieczystej, data upływu władania, GUS - identyfikator rejonu statystycznego, numer obwodu spisowego, numer rejestru zabytków, data wyceny, wartość, dokładność powierzchni, data utworzenia, data weryfikacji, SW kod, SW opis, dodatkowe informacje, ochrona przyrody, uwagi dodatkowe, uwagi SKK, elektroniczna KW, powierzchnia geodezyjna, kod obiektu, teren zamknięty, powierzchnia zabudowy, powierzchnia matematyczna, KERG, źródło pozyskania, klasoużytki. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik I, temat 6 - Działki katastralne.

 • Categories  

  Warstwa poligonowa prezentująca gospodarowanie gruntami pokrytymi wodami. Poszczególne obiekty warstwy mają atrybuty takie jak: identyfikator, obręb, typ jednostki rejestrowej, numer jednostki rejestrowej, karta mapy, dodatek karty mapy, numer, pole powierzchni, numer księgi wieczystej, data upływu władania, GUS - identyfikator rejonu statystycznego, numer obwodu spisowego, numer rejestru zabytków, data wyceny, wartość, dokładność powierzchni, data utworzenia, data weryfikacji, SW kod, SW opis, dodatkowe informacje, ochrona przyrody, uwagi dodatkowe, uwagi SKK, elektroniczna KW, powierzchnia geodezyjna, kod obiektu, teren zamknięty, powierzchnia zabudowy, powierzchnia matematyczna, KERG, źródło pozyskania, klasoużytki. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik I, temat 6 - Działki katastralne.

 • Categories  

  Warstwa poligonowa prezentująca strukturę użytkowania. Poszczególne obiekty warstwy mają atrybuty takie jak: identyfikator, obręb, typ jednostki rejestrowej, numer jednostki rejestrowej, karta mapy, dodatek karty mapy, numer, pole powierzchni, numer księgi wieczystej, data upływu władania, GUS - identyfikator rejonu statystycznego, numer obwodu spisowego, numer rejestru zabytków, data wyceny, wartość, dokładność powierzchni, data utworzenia, data weryfikacji, SW kod, SW opis, dodatkowe informacje, ochrona przyrody, uwagi dodatkowe, uwagi SKK, elektroniczna KW, powierzchnia geodezyjna, kod obiektu, teren zamknięty, powierzchnia zabudowy, powierzchnia matematyczna, KERG, źródło pozyskania, klasoużytki. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik I, temat 6 - Działki katastralne.

 • Categories  

  Warstwa poligonowa prezentująca lokalizację nieruchomości będących we własności województwa (w tym z gospodarowaniem zasobem, użytkowaniem, udziałem). Poszczególne obiekty warstwy mają atrybuty takie jak: identyfikator, obręb, typ jednostki rejestrowej, numer jednostki rejestrowej, karta mapy, dodatek karty mapy, numer, pole powierzchni, numer księgi wieczystej, data upływu władania, GUS - identyfikator rejonu statystycznego, numer obwodu spisowego, numer rejestru zabytków, data wyceny, wartość, dokładność powierzchni, data utworzenia, data weryfikacji, SW kod, SW opis, dodatkowe informacje, ochrona przyrody, uwagi dodatkowe, uwagi SKK, elektroniczna KW, powierzchnia geodezyjna, kod obiektu, teren zamknięty, powierzchnia zabudowy, powierzchnia matematyczna, KERG, źródło pozyskania, klasoużytki. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik I, temat 6 - Działki katastralne.