Geoportal

Zasadniczym elementem Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) jest interaktywna mapa Miasta Mysłowice uruchomiona w technologii Geoportal Toolkit firmy HyperView Sp. z o.o.. Prezentowane w ramach mapy dane zostały pogrupowane w profile tematyczne – gotowe mapy dedykowane różnym odbiorcom geoportalu. W ramach każdego profilu użytkownik ma możliwość dodawania do gotowej mapy danych przestrzennych z bazy geoportalu lub z zewnętrznych serwisów GIS za pomocą usługi WMS i WFS (ikona – „dodaj dane”). Od strony funkcjonalnej geoportale udostępniają użytkownikowi zaawansowane narzędzia między innymi poruszania się po mapie, dodawania, wyszukiwania i analizowania informacji.Profil mieszkańca

Profil mieszkańca jest miejscem publikacji informacji przestrzennych istotnych dla osób mieszkających na obszarze miasta. Profil prezentuje lokalizacje podstawowych obiektów użyteczności publicznej, bazę ewidencyjną oraz inne dane tematyczne i referencyjne istotne z punktu widzenia mieszkańca miasta. Wszystkie ww. dane prezentowane są na tle kolorowej ortofotomapy oraz bazy adresowej umożliwiając użytkownikom łatwą lokalizację w terenie.

Profil turysty

Profil turysty prezentuje podstawowe informacje o Mysłowicach przydatne turystom odwiedzającym miasto. W ramach profilu prezentowane są atrakcje  rekreacyjno – sportowe, miejsca pamięci oraz przystanki komunikacji miejskiej.

Profil inwestora

Profil inwestora prezentuje dane przestrzenne i opisowe, istotne z punktu widzenia przedsiębiorców i inwestorów działających na terenie miasta Mysłowice, w tym: referencyjne bazy geodezyjne EGiB, BDOT500, GESUT, EMUiA, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, strukturę własności nieruchomości itp..

Profil bezpieczeństwa

Profil bezpieczeństwa jest miejscem publikacji wszelkich informacji przestrzennych i opisowych związanych z bezpieczeństwem oraz utrzymaniem szeroko rozumianego porządku na terenie miasta. Jest on dedykowany w szczególności służbom i strażom działającym na obszarze miasta, a także jednostkom organizacyjnym miasta odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek na terenie miasta.