Kontakt

Urząd Miasta w Mysłowicach
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice

tel.: (+48) 32 31 71 100
fax: (+48) 32 22 22 565
e-mail: um@myslowice.pl

http://www.myslowice.pl/page/
http://www.bip.myslowice.pl/page/

Zdjęcie urzędu w Myslowicach