Portal metadanych

Portal metadanych jest miejscem publikowania meta-informacji, (czyli „danych o danych”) pozwalających na pozyskanie wiedzy o zasobach informacyjnych zgromadzonych w MIIP. Jest to portal dedykowany zarówno jednostkom administracji wyższego szczebla (wojewódzkiego, centralnego), agregującym informacje o zasobach znajdujących się na poziomie lokalnym (powiaty, gminy), jak również wszystkim użytkownikom publicznym, pragnącym poznać zakres i charakter udostępnianych w systemie danych przestrzennych.
W ramach budowy i wdrożenia Miejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w mieście Mysłowice, utworzono metadane geoinformacyjne, opisujące zbiory danych przestrzenne gromadzone i prowadzone w Urzędzie Miasta Mysłowice. Opracowane metadane zostały opublikowane w oprogramowaniu GeoNetwork opensource.