Portal edukacyjny

Portal ten został stworzony z myślą o wszystkich użytkownikach pragnących w łatwy i przyjemny sposób przyswoić sobie wiedzę z zakresu wybranych aplikacji. Aby ułatwić zadanie obsługi powyższych aplikacji zostały stworzone specjalne kursy przedstawione w formie lekcji. Które, razem z testami pozwalającymi sprawdzić wiedzę umieszczone są na portalu edukacyjnym.INFORMACJA

Dla osób powierzających Urzędowi Miasta Mysłowice swoje dane osobowe w ramach rejestracji użytkownika w platformie Portal Edukacyjny:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: 32 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Dane przetwarzane są na podstawie Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta Mysłowice uwzględniającego wymagania rozporządzenia RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie korzystania z interaktywnych kursów w zakresie Portalu ZSIP oraz opcjonalnie potwierdzenie założenia konta i uzyskanie możliwości korzystania z programu w sposób autoryzowany.
5. Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym którym jest : dostawca oprogramowania HyperView Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44b.
6. Okres przechowywania danych w Urzędzie Miasta Mysłowice jest zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma następujące prawa:

1) dostępu do danych,

2) sprostowania danych,

3) usunięcia danych,

4) ograniczenia przetwarzania danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) przeniesienia danych,

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli na tej podstawie przetwarzanie następuje,

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest opcjonalne i dobrowolne jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia konta/korzystania z programu w sposób zaawansowany w trybie zalogowanym.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.