Portal eUrząd

Portal eUrząd uruchomiony w technologii firmy Rekord SI Sp. z o.o., umożliwia realizację bez wizyty w urzędzie miasta e-usług w zakresie: dostęp do informacji o stanie spraw i zobowiązań podatkowych w stosunku do Gminy Mysłowice, płatności elektronicznej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, płatności elektronicznej podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych, płatności elektronicznej podatku od środków transportowych, płatności elektronicznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.