Wirtualny urząd

Uruchomiony w technologii firmy D17 MULTIMEDIA SOFTWARE WebEditCMS, Wirtualny Urząd prezentuje interaktywne plany budynków Urzędu Miasta w Mysłowicach.
Plany budynków mają postać interaktywnych pięter, gdzie w sposób graficzny zobrazowane jest rozmieszczenie pokoi. Każdy pokój zawiera istotne z punktu widzenia interesanta informacje (np.: numer pokoju, przynależność do wydziału/referatu, zakres załatwianych spraw, nazwiska pracowników, inne).
Wirtualny Urząd dzięki dedykowanym mechanizmom wyszukiwania, udostępnia możliwość zlokalizowania właściwego pokoju do załatwienia konkretnej sprawy.